Trygga lösningar för säker backup

Vi erbjuder dig ett system så enkelt att använda att du inte behöver göra annat än jobba på som vanligt. Men vi stannar inte där. Du uppfyller ABK 96. Fem tecken som ger dig en trygg tillvaro. Precis som det ska vara.

Om du ritar och planerar så sätter vi i system att ta hand om ditt arbete. En lösning som inte är dyr, utan ovärderlig. Det kan du räkna med.

Brand, stöld, datahaveri eller bara lagringsplikt. Anledningarna kan vara många till att du vill bygga upp en fungerande miljö för att lagra information. Skapa ett skyddsnät för dina verk. Med ett säkert, tryggt och tillförlitligt backup-system minimerar du riskerna samtidigt som du ökar möjligheten att alltid ha tillgång till de senaste versionerna av dina unika arbeten.

Dina verk skyddas av upphovsrättslagen. Men hur skyddar du dina verk? En allt större mängd information och ökat behov av tillgänglighet ställer högre krav på din it-miljö. Vi erbjuder en miljö som fungerar oavsett om du är verksam som byggnads-, interiör- eller landskaps-arkitekt. Kalla det att skapa mervärde eller en lösning du inte räknat med. Vi kallar det vårt sätt att arbeta.